Alışveriş Sepeti

Üyelik Sözleşmesi

MAISON DE MARA MOBİLYA VE ENDÜSTRİYEL TASARIM ANONİM ŞİRKETİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Üyelik Sözleşmesinin Konusu

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu Maison De Mara Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi’nin (“Şirket”) www.maisondemara.com URL adresli internet sitesine erişerek üyelik işlemlerini tamamlayan kişilere internet üzerinden mobilya, aksesuar ve internet sitesinde yer alan her türlü ürünün (“Ürün”) siparişini verme imkânının sağlanmasına ve usulüne uygun olarak verilen sipariş üzerine ürün tesliminin gerçekleştirilmesine ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.maisondemara.com URL adresli internet sitesinin sahibi, merkezi Adres Bilgisi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 270458-5 sicil numarası ile kayıtlı Şirketimiz ile www.maisondemara.com URL adresli internet sitemize (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye" veya “Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu internet üzerinden doldurup onayladığı ve “Maison De Mara Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi Üyelik Sözleşmesi Şartlarını Okudum ve Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir.

Üye, işbu Sözleşme’ye İnternet Sitesi’ndeki “Üye Ol“ sekmesinden veya İnternet Sitesi’nin en alt kısmında bulunan “Üyelik Sözleşmesi“ sekmesinden dilediği zaman erişebilecektir ve bir sureti üyelik işleminin tamamlanması ile birlikte e-posta yolu ile Üye’ye iletilecektir.

Üyelik İşlemleri

Üyelik için İnternet Sitesi’ne erişen kullanıcı bir e-posta adresini “kullanıcı adı” olarak tanımlar ve bir “şifre” belirler. Kullanıcı adı (e-posta adresi) Üye’ye özel olup, aynı kullanıcı adı (e-posta adresi) aynı anda birden fazla Üye’ye verilmez.
“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinen bir bilgidir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi, gizliliği ve korunması Üye’nin sorumluluğundadır.

Üye’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Şirket’ten herhangi bir talepte bulunamaz ve Şirket’in bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar Sözleşme’nin ifası ve Ürünler’in Üye’ye teslimi amacıyla yapılacaklar haricinde yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, Üye’nin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Şirket tarafından, İnternet Sitesi’ne giriş yapan kişilerden İnternet Sitesi’ne girdiği anda kişisel bilgi istenmez. Ancak, bir ziyaretçi online olarak Ürün siparişi vermek isterse, üye olması zorunludur. Bu sebeple üye olmayan ziyaretçilerin İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapmalarına izin verilmez.

Üyelik bilgileri sistemimizde kayıt altına alınır. Üyelik bilgileri, Adı Soyad, e-posta adresi, lokasyon bilgisi telefon numarası, sipariş bilgileri ve işlem güvenliği gibi bilgileri içerir. Kredi kartı ve diğer hesap bilgileri kişisel bilgilere dahil değildir ve satın alma / sipariş anı hariç kesinlikte Üye’den istenemez. Lokasyon bilgisi dahilindeki adres, posta kodu gibi bilgiler yalnızca Şirket’in standart Ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.

Güvenli Alışveriş

Şirket, İnternet Sitesi’nde yapacağınız alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerlidir. Şirket, online alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemi kullanmaktadır ve bu yöntemle yapılan alışverişin geçerli sayılabilmesi için; kart sahibinin yapılan işlemi, kendine bankası tarafından verilen özel bir şifreyle onaylaması gerekir.

Üye, İnternet Sitesi’nden yapacağı alışverişlerde, kredi kartının bağlı olduğu banka sistemi destekliyorsa, 3D Secure’la ödemesini gerçekleştirebilecektir.

Üyenin Yükümlülükleri

Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye;

 • İnternet Sitesi’nde yer alan kayıt formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • “Kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Şirket tarafından verilen hizmetlerin ve kullanılan yazılımların telif hakkının Şirket’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 • İnternet Sitesi’ni kullanım esnasında Üye’nin kullandığı bilgisayarın veya cihazın yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği tüm zararlardan dolayı Şirket’ten tazminat talep etmemeyi,
 • Şirket’ten izin almadan Şirket’in hizmetlerini ticari amaç ya da reklâm amacıyla kullanmamayı,
 • İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere Şirket tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Şirket’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Şirket’in sistemine veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • Şirket’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, işbu şartlara aykırı davranış halinde Şirket’in gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanmayacağını, ve
 • Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Şirket’in bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini

kabul ve taahhüt eder.

Şirket’in Hak ve Yetkileri

 • Şirket, herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ve/veya tamamen durdurabilir.
 • İnternet Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması ve/veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üyeler’ine ve/veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü ve/veya bundan dolayı bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Üyeler’in İnternet Sitesi üzerinden verecekleri bilgiler aynı zamanda İnternet Sitesi’nin kullanımını geliştirmek, Üyeler ile iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda Şirket tarafından kullanılabilecektir.
 • Şirket, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • Şirket, üyelik gerektirmeyen hizmetlerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.
 • Kullanıcı adı ve şifresi Şirket tarafından Üye’ye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Şirket, tüm alanları doldurmuş olan kullanıcıların ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Üyeler’in yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 • Şirket vücuda getirdiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Şirket tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde İnternet Sitesi’ne erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, İnternet Sitesi’ne erişilen tarih ve saat toplanabilir.
 • Şirket, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üyeler’in kişisel verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Ticari Olmayan Kullanım

Üye, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

Şirket Kayıtlarının Geçerliliği

Üyeler Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in defter kayıtlarıyla, bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Fesih

Şirket, tek taraflı olarak ve dilediği zaman bu Sözleşme’yi sona erdirebilir. Üye, [email protected] e-posta adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir.

Yetkili Mahkeme

Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.