Alışveriş Sepeti

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından önce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında Satıcı tarafından yapılması gereken bilgilendirmeyi içermektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri verilen Satıcı ile akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Satıcı’nın Websitesi üzerinden satılan ve tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mobilya ürünü haricindeki tüm ürünlere uygulanacak olup, tüketicinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olan ürünlerin satışında geçerli olmayacak ve bu durumda taraflar arasındaki ilişkiye Satıcı’nın Websitesi’nde yer alan Satış Sözleşmesi uygulanacaktır.

Satıcı’nın Bilgileri

Satıcı’nın Unvanı: Maison De Mara Mobilya Ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi

Satıcı’nın Açık Adresi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL

Satıcı Mersis No: 0610120114700001

Satıcı’nın E-posta Adresi: [email protected]

 

Alıcı’nın Bilgileri

Alıcı İsim/Unvanı:

Alıcı’nın Adresi:  

Alıcı’nın Telefonu:

Alıcı’nın E-posta Adresi:

 

Sözleşme Konusu Mal Veya Hizmetin Temel Nitelikleri

Ürün Kodu:

Ürün Açıklaması:

KDV Dahil Birim Fiyatı:

Kargo Ücreti:

 

Ödeme Ve Teslimat Şartları

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:

Ödeme Şekli:

Taksit Sayısı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içerisinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesine uygun olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli, Maison De Mara Mobilya Ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir.

Alıcı’nın Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, cayma hakkını Websitemizde yer alan cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Açık Adres: Adres Bilgisi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL

E-posta: [email protected]

Satıcı, Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı'ya iade edecektir.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi UPS’dir. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu formda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Alıcı, aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Satıcı’nın Şikayetlere İlişkin Çözüm Yöntemi

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Satıcı’nın Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabilir.