Ön Bilgi Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri belirtilen Satıcı ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesinden önce Satıcı tarafından verilmesi gereken bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, aşağıda bilgileri belirtilen Satıcı ile yapılacak Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Ön Bilgilendirme Formu, tüketicinin kişisel ihtiyaçları ve kişisel istekleri doğrultusunda hazırlanan mobilya ürünleri dışında sadece Satıcı'nın İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürünler için uygulanacaktır. Bu Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı'nın özel ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hazırlanmış olması halinde Alıcı'ya uygulanmayacak ve bu durumda bu Alıcılar hakkında Web Sitesi kapsamında sağlanan Satış Sözleşmesi uygulanacaktır.

Satıcı Bilgileri

Satıcının Ünvanı: Maison De Mara Mobilya Ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi

Satıcının Adresi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL

Satıcı Mersis Numarası: 0610120114700001

Satıcının e-posta Adresi: info@maisondemara.com

Alıcı Bilgileri

Alıcının Tam Adı/Unvanı:

Alıcının Adresi:

Alıcının Telefonu:

Alıcının e-posta Adresi:

Sözleşme Konusu Mal veya Hizmetin Nitelikleri

Ürün Kodu:

Ürün Açıklaması:

KDV Dahil Birim Fiyat:

Kurye Ücreti:

Ödeme Ve Teslimat Detayları

Kargo Ücreti Hariç Toplam Ürün Fiyatı:

Kurye Ücreti:

Tüm Vergiler ve Kargo Ücreti Dahil Toplam Ürün Fiyatı:

Ödeme şekli:

Taksit Sayısı:

Teslimat adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki mal/mallar, siparişin Satıcı'ya ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde her mal için mesafeye bağlı olarak Alıcı'nın belirlediği adrese teslim edilecektir. Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 16. maddesinde de belirtildiği gibi yasal süre olan 30 (otuz) günü geçmemek kaydıyla Alıcı'nın teslimat adresine teslim edilir. Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli Maison De Mara Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi tarafından Alıcı'dan tahsil edilecektir.

Alıcının Cayma Hakkı

Alıcı, malların kendisine veya Alıcı'nın sözleşmelerde belirttiği üçüncü kişiye teslim aldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmetin ifasına ilişkin sözleşme tarihini, Alıcı, sözleşmenin akdinden malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, cayma hakkını, Satıcı'nın İnternet Sitesi'nde yer alan cayma formunu doldurarak veya cayma kararını Satıcı'ya açık bir şekilde bildirerek kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce söz konusu form veya açık cayma beyanının Satıcı'ya yazılı olarak veya kalıcı bir veri sağlayıcı ile yönlendirilmesi zorunludur. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı'nın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL

E-posta Adresi: info@maisondemara.com

Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Satıcı, Alıcı'nın ilgili mal veya hizmet ile ilgili olarak Satıcı'ya yaptığı tüm ödemeleri Alıcı'ya iade eder. varsa teslimat bedellerini, tüketiciye herhangi bir maliyet veya yükümlülük yüklemeden, satın alma sırasında kullanılan ödeme aracına göre tek seferde öder.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanması halinde, Satıcı'nın ürünü teslim alacağını belirttiği kargo şirketi UPS'dir. Cayma hakkının kullanılması halinde, malın burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla iade edilmesi halinde, iade ile ilgili masraflardan Alıcı sorumlu olmayacaktır. Alıcı'nın iade edilecek ürünü Satıcı'nın işbu sözleşmede belirtilen anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi durumunda, iadeye ilişkin kargo ücreti ve kargo sürecinde malın uğrayacağı zararlardan Satıcı sorumlu olmayacaktır. .

Alıcı, cayma hakkını kullanmasına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. İade konusu ürün ile birlikte, ilgili malın faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve söz konusu malın satın alınması nedeniyle hediye edilen diğer ürünlerin eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı'ya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanma talimatına uygun olarak kullanmak zorundadır, aksi halde üründe meydana gelebilecek değişiklik ve bozulmalardan kendisi sorumlu olacaktır.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

  • Finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatı değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketicinin ihtiyaçları veya kişisel istekleri doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler,
  • Çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde somut ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Belirli bir tarih veya dönemde yapılması zorunlu olan konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek ve içecek temini ile eğlence veya dinlenme amaçlı boş zamanların değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketicilere anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifa edilen hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Şikayetler İçin Satıcının Çözüm Yöntemi

Alıcı, satın aldığı mal ve/veya hizmetlerle ilgili şikayetlerini doğrudan (yukarıda Satıcı Bilgileri başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) Satıcı'ya iletebilir. Şikayet gönderilirse, Satıcı sorunu çözmek için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

Tartışmalı karar

Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde, Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya resmi ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurulabilir. yıl, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemelerine başvurulmaktadır.