Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Sözleşmenin Konusu ve Taraflar

1.1 İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca ürünün satışı ve tüketicinin teslimat adresine teslimi ile ilgili olarak tarafların hak, yükümlülük ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Satıcı'nın işlettiği www.maisondemara.com'dan (“ İnternet Sitesi ”) aşağıda detaylı bilgileri yer alan;

1.2. Alıcı, tüketici olarak satışa konu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve "cayma" hakkı hakkında bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda ön bilgilendirmeyi teyit etmiş ve ön bilgilendirmeyi yaparak mal veya hizmeti işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak sipariş etmiştir. www.maisondemara.com internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.


Madde 2 – Satıcının Bilgileri

Satıcının Ünvanı: Maison De Mara Mobilya Ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi

Satıcının Adresi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL

Satıcı Mersis Numarası: 0610120114700001

Satıcının e-posta Adresi: info@maisondemara.com

Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: +90 212 322 17 00


Madde 3 – Alıcının Bilgileri

Alıcının Tam Adı/Unvanı:

Alıcının Adresi:

Alıcının Telefonu:

Alıcının e-posta Adresi:

Madde 4 - Anlaşma Tarihi

İşbu sözleşme, Alıcı'nın Web Sitesi'nden siparişinin tamamlandığı tarihte taraflar arasında akdedilmiş ve Sözleşme'nin bir nüshası Alıcı'nın e-posta adresine gönderilmiştir.

Madde 5 - Sözleşme Konusu Ürün ve Hizmetler

Alıcı'nın sipariş verdiği ürün ve hizmetlere ilişkin detaylar, vergiler dahil satış tutarları ve ürün adet bilgileri aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm ürünler bundan sonra Ürün olarak anılacaktır.

Ürün Kodu:

Ürün Açıklaması:

KDV Dahil Birim Fiyat:

Kurye Ücreti:

Madde 6 - Ürünlerin Teslimi

Ürün, ambalajlı ve faturası ile birlikte en geç 30 gün içinde Alıcı'nın İnternet Siteleri'nde belirttiği teslimat adresine veya belirttiği kişi/kuruluş adresine teslim edilecektir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Alıcı'ya yazılı olarak veya tüketici veri sunucusu aracılığıyla bildirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere en geç 14 gün içinde. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, teslim anında ürünü incelemekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun tespit ettiğinde, Ürünü teslim almaktan ve kargo görevlisine tutanak tutturmaktan sorumludur. ürün. Aksi halde Satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 7 - Genel Hükümler

7.1. Alıcı, İnternet Sitesi'nde yer alan Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şeklini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi vermiştir.

7.2. Alıcı, işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit etmekle, siparişi verilen Ürünler'in adresini, temel özelliklerini, vergi dahil Ürün fiyatlarını, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit eder.

7.3. Satıcı, sözleşme konusu Ürün'ü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmekle yükümlüdür.

7.4. Satıcı, sözleşmeden doğan ediminin sona ermesinden önce Alıcı'ya aynı kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

7.5. Satıcı, sipariş konusu Ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya durumu bildirerek, farklı bir Ürün tedarik edecektir. Alıcıya eşit kalite ve fiyat.

7.6. Sözleşme konusu Ürün'ün teslimatı için işbu Sözleşme'nin imzalı nüshasının elektronik ortamda Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı Ürün'ü teslim almaktan vazgeçmiş kabul edilecektir.

7.7. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin edimlerinin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde, bu durumu ve tahsil edilen tüm ödemeleri öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Alıcı'ya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere, bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade edilir. Malın stokta bulunmaması, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlığı sayılmaz.

Madde 8 - Ürün Teslim Süreçleri

8.1. Ürün, Alıcı'nın İnternet Sitesi'nde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa en geç 30 gün içinde güvenli şekilde ve faturası ile birlikte ambalajlı olarak teslim edilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin edimlerinin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde, bu durumu ve tahsil edilen tüm ödemeleri öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Alıcı'ya yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere, bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade edilir. Malın stokta bulunmaması, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlığı sayılmaz.

8.2. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise ve bu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu değildir.

8.3. Alıcı, teslim anında ürünü incelemekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun tespit ettiğinde, Ürünü teslim almaktan ve kargo görevlisine tutanak tutturmaktan sorumludur. ürün. Aksi halde Satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 9 - Cayma Hakkı

9.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca;

Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Alıcı, teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde hiçbir mazeret göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme ile Satıcı, Alıcı'ya cayma hakkını kullanması için 30 gün süre vermeyi kabul eder. Ancak Alıcı, işbu Sözleşme'nin kurulmasından malın teslimine kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Alıcı'nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürün ile birlikte kendisine gönderilen iade fişini doldurması ve iade fişi ile birlikte ürünü kargo firmasına teslim etmesi gerekmektedir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • Tek sipariş konusu ürünler için; Son malın Alıcı'ya veya Alıcı'nın belirleyeceği üçüncü kişiye teslim edildiği gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan ürünler için; son parçanın Alıcıya veya Alıcının belirleyeceği üçüncü kişiye teslim edildiği gün,
 • Belirli bir süre içerisinde malın düzenli olarak teslim edildiği sözleşmelerde; ilk malın Alıcıya veya Alıcının belirleyeceği üçüncü kişiye teslim edildiği gün,

esas alınır.

9.2. Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 • Finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatı değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Tüketicinin ihtiyaçları veya kişisel istekleri doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler (İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, tüketici ihtiyaçları ve/veya kişisel istekleri doğrultusunda hazırlanan mobilya satışlarında uygulanmayacaktır.)
 • Çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde somut ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarih veya dönemde yapılması zorunlu olan konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek ve içecek temini ile eğlence veya dinlenme amaçlı boş zamanların değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketicilere anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifa edilen hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9.3. Alıcı'nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı veya Sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde alınan tutarın tamamını bedelsiz olarak iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanırsa, maldaki değişiklik veya bozulmalardan cayma hakkı kapsamında sorumlu değildir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi ve 1/b bendine uygun olarak Alıcı'nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde Alıcı'nın cayma hakkı olmayacaktır.

Cayma işleminin bildirilmesi için Satıcı'ya ilişkin bilgiler;
Satıcının Ünvanı: Maison De Mara Mobilya Ve Endüstriyel Tasarım Limited Şirketi

Satıcının Adresi: SEYRANTEPE MAHALLESİ CAN SOKAK NO:9/1 A KAĞITHANE/İSTANBUL

Satıcı Mersis Numarası: 0610120114700001

Satıcının e-posta Adresi: info@maisondemara.com

Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: +90 212 322 17 00

 

Madde 10 - Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde, Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil teşkil eder. Tüketici Hakem Heyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar; aşan değerler için ise tüketicinin ve satıcının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Alıcı, işbu Sözleşme'de yazılı tüm şart ve açıklamaları ve diğer tüm ön bilgileri okuyup incelediğini beyan, kabul ve taahhüt eder.